hotline img

Hotline tư vấn:

0929.593.686
Từ khoá tìm kiếm
Nổi bật
CEO QUẢN TRỊ KIẾN TẠO

Giúp học viên biết cách triển khai, đóng gói một hệ thống doanh nghiệp bài bản, vận hành tự động và có tầm nhìn, đánh giá tính khả thi bằng hệ thống.

Khai giảng 07.12 2023
CEO QUẢN TRỊ KIẾN TẠO
Khoá học mới
QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Giúp học viên sử dụng hệ thống tham chiếu Five Interface để phê duyệt hệ thống Hạn mức/Định mức khả thi trước khi vận hành

Khai giảng 19.11 2023
QUẢN TRỊ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
wiget Chat Zalo
Messenger Chat